Tarjousten avauspöytäkirja

Tarjouksia avatessa Sinulla on mahdollisuus luoda tarjousten avauspöytäkirja. Pöytäkirja sisältää mm. tietoja saaduista tarjouksista, avaustilaisuudesta, läsnäolijoista ym.

NET tarjouspyyntöpalvelu kerää automaattisesti tiedot päiväkirjan luomista varten ja päiväkirjan täyttäminen on huomattavan vaivatonta ja nopeaa.

Dynaamiset tiedot

Tarjousten avauspöytäkirja tukee erilaisia tapoja ja tarpeita, joita halutaan täyttää lomakkeelle. Voit halutessasi luoda erilaisia lomakepohjia, joita käyttävät voivat valita avauspöytäkirjan täyttämisen yhteydessä.

Mikäli kilpailutat hankintoija usean asiakkaan puolesta, niin voit luoda eri asiakkaille erilaisia lomakkeita ja näin tukea asiakkaiden tapaa toimia.


Allekirjoitukset

Voit halutessasi valita kenen allekirjoitukset avauspöytäkirjaan tarvitaan. Tällöin valitut henkilöt saavat pyynnön allekirjoittaa pöytäkirja. Kun käyttäjät kirjautuvat palveluun, niin he myös näkevät allekirjoituspyynnöt palvelun etusivulla.

Pöytäkirjan lukkiutuminen

Kun esimmäinen henkilö allekirjoittaa pöytäkirjan, niin se lukittuu, eikä sitä voi enää muokata.

Allekirjoitetun tarjousten avauspöytäkirjan voi ladata palvelusta PDF dokumenttina.